Articles Posted in the " VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN LUÔN GẶP VẬN RỦI " Category

  • VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN LUÔN GẶP VẬN RỦI

    VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN LUÔN GẶP VẬN RỦI

      Tôi đã tìm một người thầy thông thái và đạo hạnh xin chỉ bảo: -Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên cảm thấy khổ, mà những người ác lại vẫn sống tốt như vậy Thầy hiền hòa nhìn tôi trả lời: – Nếu một người trong lòng cảm thấy khổ, […]