Articles Posted in the " vận mệnh " Category

  • BÍ QUYẾT THAY ĐỔI VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI

    Một ngày nọ có một anh thanh niên lên chùa để vãng cảnh. Anh thanh niên đi một dạo một lúc thì thấy một vị thiền sư ngồi dưới một góc cây to với vẻ an nhàn, tự tại không dính chút bụi trần. Anh thanh niên nghĩ chắc là ngài đây đã đắc đạo […]