Articles Posted in the " NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI NHẤT ĐỜI TÔI? " Category

  • NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI NHẤT ĐỜI TÔI?

    NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI NHẤT ĐỜI TÔI?

    Chào bạn, Khi bạn đọc được những dòng tâm sự này chắc bạn cũng giống như tôi đang tự hỏi liệu ai mới chính là người thầy vĩ đại nhất trong cuộc đời mình? Ai là người đã, đang và sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến nơi ta cần đến trong cuộc đời này? […]