Articles Posted in the " CÂU CHUYỆN VỀ SỰ LỰA CHỌN! " Category

  • CÂU CHUYỆN VỀ SỰ LỰA CHỌN!

    CÂU CHUYỆN VỀ SỰ LỰA CHỌN!

      Hai người nông dân rời quê đi kiếm sống. Một người muốn đi Thượng Hải, còn người kia muốn đi Bắc Kinh. Trong phòng chờ, họ đã thay đổi ý định bởi vì họ nghe người xung quanh bàn luận rằng: Người Thượng Hải khôn ngoan lắm, người nơi khác đến hỏi đường họ […]