Articles Posted in the " BÍ QUYẾT LÀM GIÀU TỪ CÂY TÁO " Category

  • BÍ QUYẾT LÀM GIÀU TỪ CÂY TÁO.

    BÍ QUYẾT LÀM GIÀU TỪ CÂY TÁO.

    Nhanh nhạy nắm bắt thời cơ là tốt. Thông minh nhìn thấy con đường dài hơn, rộng hơn để có tầm nhìn chiến lược dài hạn là tốt hơn rất nhiều. Nhưng muốn thành công bền vững thì bạn nhất thiết : vừa phải có tố chất thông minh, vừa phải nhanh nhạy để nắm bắt thời cơ, phải quyết đoán xử lý tình huống, phải biết kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thì khi đó thành công đó đến với bạn mới vẻ vang, mới lâu dài. Chẳng có chiến thắng nào mà không phải trả giá cho sự mất mát ban đầu. Chẳng có thành công lớn lao nào mà không phải bước qua trông gai.