Articles Posted in the " BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ QUA CÂU CHUYỆN CON ẾCH VÀ BÒ CẠP? " Category

  • BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ QUA CÂU CHUYỆN CON ẾCH VÀ BÒ CẠP?

    BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ QUA CÂU CHUYỆN CON ẾCH VÀ BÒ CẠP?

    Chuyện kể rằng: Con bò cạp không biết bơi, muốn băng qua một cái hồ. Nó tìm đến con Ếch và nói: “Anh Ếch à, xin vui lòng cõng tôi qua hồ”. Ếch trả lời: ” Rất sẵn sàng. Nhưng riêng đối với anh, tôi phải từ chối. Có thể anh chích vào tôi khi […]